i̇ktisat online (ekonomi online) – İktisat Sözlüğü
iktisat denilince aklınıza ne geliyor? iktisat ne demek? iktisadın eş anlamlısı nedir? Önemli bir soru değil mi? (bkz:iktisat), ekonomi anlamını taşır. iktisat, ekonomi demektir. ancak iktisat ekonomiden de ötedir. iktisat tutumluluk da demektir. iktisat, kökeni itibarıyla birkaç anlamı içerisinde taşır. iktisat fazlasıyla anlamlı bir kelimedir. Bu nedenle birçok üniversitede iktisat bölümleri bulunur.

İktisat kelimesinin eş anlamlıları arasında "ekonomi", "iktisadi bilim", "ekonomik bilim", "ekonomi bilimi" ve "ekonomi politikası" yer almaktadır.

İktisat, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için kısıtlı kaynakları etkili bir şekilde kullanmayı inceleyen bir bilim dalıdır. İktisat, kaynakların nasıl üretileceği, dağıtılacağı ve kullanılacağı konularında analitik bir yaklaşım sunar. İktisatçılar, fiyatlar, üretim, tüketim, ticaret, istihdam ve gelir gibi konuları inceler ve bu alanlardaki ilişkileri anlamaya çalışırlar.

Ekonomi kelimesi, genellikle piyasa ekonomisine veya bir ülkenin toplam üretim, gelir, istihdam ve fiyatlarının analizine atıfta bulunur. İktisadi bilim ise bu konuları sistematik bir şekilde inceleyen disiplinlerarası bir alandır. Ekonomi politikası ise hükümetlerin ekonomik faaliyetleri düzenlemek ve yönlendirmek için kullandığı politika ve araçları ifade eder.

İktisat kelimesi, geniş bir anlamda ekonomiyle ilgili her şeyi kapsar. (bkz:Mikroekonomi), (bkz:makroekonomi), uluslararası ekonomi, kamu ekonomisi ve kalkınma ekonomisi gibi alt disiplinler, iktisadın farklı alanlarını ele alır.

Sonuç olarak, iktisatkelimesinin eş anlamlıları olan "ekonomi", "iktisadi bilim", "ekonomik bilim", "ekonomi bilimi" ve "ekonomi politikası" terimleri, insanların ekonomik faaliyetlerini inceleyen ve anlamaya çalışan bir disiplini ifade eder. İktisat, kaynakların etkin bir şekilde kullanılması, üretim ve tüketim süreçleri, fiyatlar, ticaret ve istihdam gibi konuları analiz ederek toplumsal refahın artırılmasına katkıda bulunur.
Sakinliği arayan insanların adresi olabilecek ilçelerin listesine hazır mısınız? Sakin şehir konusunu irdeleyelim mi? Öncelikle, sakin şehir denildiğinde bütün dünya nasıl tanımlıyor konusuna bakalım mı?

"Sakin şehir" (İngilizce: "Quiet City" veya "Cittaslow"), hızlı tempolu yaşamdan uzak, sakin ve kaliteli bir yaşam tarzını teşvik eden bir kavramdır. sakin şehir hareketi, yerel kültürü, çevre korumasını, sürdürülebilirlik ilkesini ve insan odaklı kentsel planlamayı vurgulayan bir yaklaşımdır.

Sakin şehir hareketi, 1986 yılında İtalya'nın Orvieto şehrinde başlatılmıştır. İtalyan aktivist ve düşünür Paolo Saturnini liderliğindeki bir grup, hızlı kentleşmenin ve modernleşmenin yarattığı sorunlara alternatif bir çözüm aramak amacıyla bu hareketi başlatmıştır. Hareket, daha sakin, daha insan odaklı ve çevreye duyarlı bir yaşam tarzını destekleyen şehirlerin oluşturulmasını teşvik etmektedir.

Sakin şehirler, yavaş hareketi, yerel ürünlerin ve yerel kültürün teşvik edilmesini, çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılmasını ve insanların yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Bu şehirlerde trafik sakinleştirilir, yeşil alanlar ve parklar geliştirilir, yerel üretim ve organik tarım teşvik edilir, kültürel etkinlikler ve festivaller düzenlenir ve toplum katılımı teşvik edilir.

Sakin şehirler, dünya genelinde birçok ülkede benimsenmiş ve birçok şehir sakin şehir statüsü kazanmıştır. Bu şehirler arasında İtalya'dan başlayarak İspanya, Fransa, Almanya, Hollanda, Japonya, Güney Kore, Türkiye ve diğer birçok ülkeden şehirler bulunmaktadır. Sakin şehir hareketi, kaliteli yaşam ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık yaratmayı ve daha iyi bir gelecek için örnek oluşturmayı amaçlamaktadır.

Peki, Türkiye'de bulunan sakin şehirler hangileridir?
görsel
Tasarruf, bir ekonominin güçlü olmasını sağlayan en önemli kavramdır. Bir ülke ekonomisi, tasarruf ile güçlenir. Çünkü, tasarruf bir kültürdür. Birikim ile geleceği şekillendirir. Harcamadan önce düşünmeyi gerektirir. Harcamaları anlamlı kılar. Tasarruf, yarınları düşünmektir. Har vurup harman savurmadan önce bir plan yapmaktır. Bu nedenle, ekonominin bütünü için tasarruf çok ama çok önemlidir. Ancak gelişmiş ülkelere göre geride kalan ülkelerde bu çok önemsenmez. Bireysel özellikler, ekonominin bütününe sirayet ederse ekonomi böylelikle çıkmaza girebilir. Bireysel bazda düşündüğümde, tasaruf konusunda iyi bir birey olmadığımı söyleyebilirim. Ancak bunun yine göreceli olduğunu da vurgulamalıyım. An itibarıyla (bkz:tasarruf el kitabı) adında basit bir kitaba başladım. Okulda yıllarca tasarruf kavramını dinledim. Kelimenin özüne odaklandım. Tasarruf müthiş bir kavram. Geleceği şekillendirmek için gerekli olan ana kavram. Çünkü, tasarruf oranının düşük olduğu ülkelerde birçok kötülük ortaya çıkabiliyor. Zor günde kalan insanlar çok farklı noktalara savrulabiliyor. Mikro açıdan ortaya çıkan kötü durumlar, makro görüntüyü de bozabiliyor. Ne kadar da kişisel bir anlatım oldu, değil mi? Peki tasarrufun daha iktisadi anlatımı nedir? Merak ediyor musunuz? Bunu bir insana değil, bir bota soralım mı? Chatgpt, iktisat alanında bulunan tasarrufu nasıl tanımlarsın, diyelim mi? işte karşınızda onun tanımı:

(bkz:Tasarruf), iktisadi bir terim olup gelirin harcamadan önce bir kısmının biriktirilmesi anlamına gelir. İktisatta tasarruf, gelirin tüketilmeyip biriktirilerek gelecekteki yatırım veya harcamalar için kullanılmasıdır.

Tasarruf, bireylerin, hanehalklarının, şirketlerin veya devletin gelirleri üzerinden gerçekleştirilebilir. Bireyler, gelirlerinin bir kısmını biriktirerek tasarruf yapabilirler. Benzer şekilde, şirketler de elde ettikleri karın bir kısmını tasarruf olarak ayırabilir ve gelecekteki yatırımlar için kullanabilirler.

Tasarruf, (bkz:iktisadi büyüme) ve yatırımlar için önemlidir. Bir ekonomidedaha fazla tasarruf, daha fazla yatırımanlamına gelir. Yatırımlar iseüretken sermaye oluşturarak ekonomik büyümeyi teşvik eder. Aynı zamanda tasarruf, bir ekonomideki fonların kullanımını da etkiler. Tasarruf oranı yüksek olan bir ülkede, daha fazla fon biriktiği için yatırım yapma ve ekonomik faaliyetleri finanse etme potansiyeli daha yüksektir.

Tasarruf aynı zamanda ekonomik istikrar için de önemlidir. Özellikle bireylerin ve hanehalklarının tasarruf yapması, beklenmedik harcama veya gelir kayıplarına karşı bir güvenlik ağıoluşturabilir. Bu durum, ekonomik durgunluk veya mali kriz gibi zor zamanlarda bireylerin ve hanehalklarının daha dirençli olmalarına yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, tasarruf iktisatta gelirin biriktirilmesi ve gelecekteki harcamalar veya yatırımlar için kullanılması anlamına gelir. Hem ekonomik büyüme hem de (bkz:istikrar)açısından önemli bir faktördür.
Hisse değerlerinin fiyatına yönelik basit bir yöntemdir. Hissenin ucuzluğunu veya pahalılığını ölçmek için kullanılır. Bir hisse ucuz mu? Yoksa hisse pahalı mı? Neye bakarak karar verirsiniz sorusunun cevabı niteliğindedir. İşte o değer, fiyat kazanç oranıdır. Yüksek olması iyi bir durumdur. Çünkü, kazanç yüksek ise hisse ön plana çıkar. Peki arkasında yatan mantık nedir? Çok basit. fiyat kazanç oranı, adı üstünde bir orandır. Bu noktada, (bkz:birim hisse), (bkz:piyasa fiyatı), (bkz:kazanç) kavramları önemlidir. kazanç ile eşdeğer olan (bkz:kâr) yine aynı oranda önemlidir. Fiyat kazanç oranını anlamak için birkaç farklı kavramı çok iyi bilmek gerekmektedir. Kısa anlatımı ise şudur: bir hissenin kazançtan alacağı orandır. Öncelikle kazanç nasıl olur sorusunu cevaplamak gerekir. Çünkü, kazancın olması hisseyi değerlendirir. Zarar eden bir şirket için bu oran olumlu olmayacaktır. Fiyat kazanç oranının, 3 farklı kelimeden oluştuğu çok açıktır. (bkz:fiyat), (bkz:kazanç)ve (bkz:oran)kelimeleri.. Fiyat/kazanç oranı... Daha net tanımı ise fiyat bölü kazanç oranı... Price / Earning Ratio olarak da bilinir. Bir hisse için en önemli kavramların başında gelir. F/K ile basit biçimde hisse senedi değerlerini belirten web sitelerinde görülebilir. Peki fiyat kazanç oranı kaç olmalıdır? Öncelikle pozitif olmalıdır. Ne kadar büyük olursa o kadar iyidir.
bir ülkenin, para politikasını belirlerken kullandığı araçların başında gelir. politika faizi yükselirse, bankaların borç almak istediği faiz yükselecek demektir. dolayısıyla bankalar, yüksek faiz ile borç alacak olursa, borçlanmaktan kaçınacaktır. dolayısıyla para politikası sıkılaşacak demektir. krediye ulaşmak zorlaşacak demektir. 22 haziran 2023 tarihinde ise, tcmb politika faizini yükselterek bu adımı sağlamak istemektedir. 27 ay sonra ilk defa faizi yükselten tcmb, 650 baz puanlık bir artış sağladı. daha yüksek oranda faiz artışı bekleyenler mevcuttu. ancak ciddi bir artış olduğu açık biçimde görülebilir. tcmb, yeni başkanı ile birlikte para politikasını sıkılaştırıcı adımlar atacağını gösterdi.kısaca politika faizi
Türkiye'de aktif olarak hizmet sunan ekonomi kanalı. Ekonomiyi nereden takip edebilirim derken youtube kanallarını mı arıyorsunuz? (bkz:bloomberg ht) ile dünyayı dinlemeye başladınız diyelim. ancak farklı açılardan bakmak istediğinizi varsayalım. Bu noktada bengü türk tv kanalı faydalı olabilir. An itibarıyla TCMB'nin kararı irdeleniyor. Ciddi bir faiz artışının öngörüldüğü konu işleniyor. Yeni bakan ve yeni merkez bankası başkanının adımları konuşuluyor. (bkz:hafize gaye erkan) ilk kararını açıklayacak. beklenti, faiz artışı yönünde. Bengü türk ise canlı olarak ekonomiyi irdeliyor. izlenebilecek etkili bir kanal. Youtube üzerinden canlı yayını bulunuyor.
yürürken youtube videosu yayınlamak gibi bir his. Biraz teknolojik biraz kurumsal ve kuramsal. Uzaktan yapılan eğitimin bir kısmını kurumda devam ettirmeye dayanır. tercih meselesidir. çünkü, her alan uzaktan eğitime duyarlı olmayabilir. Örneğin; mühendislik ve tıp gibi.

Oysa sosyal bilimlerin birçok dersi uzaktan eğitime yatkın olabilir.
Fenerbahçe'nin dijital varlığıdır. Hakkında çok olumlu yazılar yazılmaktadır. Özellikle satışa çıktığı an tükenmiştir. Büyük ve etkili bir camia olan Fenerbahçe'Nin taraftar tokeni olduğu unutulmamalıdır. Paribu ile ortaklık yaparak ortaya çıkarılmıştır. Ancak, ilerleyen zamanlarda başka borsalarda da görmek mümkün olacaktır.
beta, test yayını, deneme sürümü gibi anlamların ötesinde kalan konu, 'bitmemiş' ürün kontrolüdür. Mesela burası için şunu söyleyebiliriz: burası bitmedi. Yarım yamalak kaldı. Peki, neden? Çünkü, başka işlerimiz daha önemli oldu.

Şimdi ne yacağız? Test yayını ömür boyu sürecek mi? Yoksa, bir adım mı atacağız? Daha doğrusu, adım atsak ne olacak? Burası neyi amaçlıyordu?
[br] iktisat online, diğer bir deyişle iktisat sözlüğü; kurucunun sınava/okula/derse hazırlık niteliğinde kullanmak istediği bir projeydi. Proje başarı oldu. 3 sene boyunca okuduğu bölümün, son 1,5 senesinde çevrimiçi çalışarak başarılı oldu.

Şimdi ne olacak? ilgimizi çeken konularla burayı tekrar canlandırabilir miyiz? İsterseniz burada goygoy yapabilir miyiz? Burayı serbest alana çevirerek 'goygoy' bahçesine dönüştürebilir miyiz? Hepsi de olabilir. [br] Dışarıdan üyelik alımı aktiftir. Ancak, üyelerin açtığı konular hemen yayınlanmaz. Sistem, Kötü niyetli kişilere karşı bir ön koruma içerir. Eğer bizimle iletişim kurmak istiyorsanız üye olabilirsiniz. Yalnız şunu da belirtelim. Sizin keyfiniz bizim için çok önemlidir. Ketfiniz nasıl isterse onu yapabilirsiniz. Belki de bir gün buraları canlandırabiliriz.
Herhangi bir temerrüt durumunda paraların bir miktarına garanti verileceği duyuruldu. Tahvil garanti fonu, 12 mart 2020 tarihinde açıklanan ekonomi reform paketi ile duyuruldu.

Tahvil garanti fonu ile birlikte neler gerçekleşebilir?
Türkiye'nin önde gelen spor kulüplerinin token çıkarma furyası 'karşıya token' ile son hızda devam ediyor. Token konusunda neye yaracağına dair bilinmezliğin olduğunu (bkz:galatasaray fan token) başlığında vurgulamıştım. Taraftar tokenleri şimdilik ufak tefek karar mekanizmalarında kullanılacak gibi görünüyor. Elbette, yılların neler getireceğini pek kestiremiyoruz. 2020 yılı başında korona virüsü salgınından haberdar olmadan birçok plan yapmıştık. Şimdi ise yılbaşını evde kalarak geçireceğiz. [br] Taraftar tokenlerine bu açıdan baktığımızda -3 yıl sonra- bir anda popüler olabileceğini görebiliyoruz. Özellikle belli başlı spor kulüplerinin kripto para piyasasından da geri kalmadığını görüyoruz. Şimdi de sürpriz bir isim olarak karşıyaka token çıkarıyor.

Karşıyaka token ise diğer taraftar tokenlerinde olduğu gibi temsili biçimde kullanım alanına sahip olacak.
19 Aralık 2020 tarihinde bitci aracılığıyla piyasaya sürülecek. izmir'in güzide ilçesinin değerli spor kulübü karşıyaka, kripto para piyasasına merhaba diyecek.

Hayırlı olsun diyoruz, merakla bekliyoruz :)
Kripto para ile ilgilenen bireylerin, kripto paraların fiyat hareketlerini anlık olarak takip edebileceği (bkz:coinmarketcap) benzeri ve onun ayarında bir internet sitesidir.
[br] Fiyat hareketlerinin yanında grafikleri de bulabilirsiniz. Aynı zamanda hesap makinesi görevini de üstlenmektedir. Elinizde bulunan veya almak istediğiniz kripto para miktarını gerekli bağlantı altında istediğiniz para birimine anlık olarak dönüştürebilirsiniz. Örneğin; elinizde 50 (bkz:basic attention token) var ve siz onun anlık fiyatını öğrenmek istiyorsunuz diyelim. Anlık fiyatını dolar karşılığında görmek için yalnızca arama bölümüne yazmanız yeterlidir.
[br] (bkz:coingecko) üzerinde yararlandığınız bu hizmet coinmarketcap üzerinde bulunmamaktadır. coingecko ile coinmarketcap arasında kıyaslama yapılacak olsa ilk olarak bu özelliğe değinirdim.

Diğer birçok yön itibarıyla ikisi de benzerdir.
Galatasaray'ın socios services limited şirketi işbirliği ile çıkardığı taraftar tokenidir.Gal token, galatasaraytaraftarlarına özel bazı ayrıcalıklar sunmayı amaçlamaktadır. Şimdilik, faydasından daha çok bir vizyonun eseri diyebiliriz. Belki, şimdilerde kullanım alanı kısıtlı olabilir. ancak gelecek yıllarda kullanım alanı rahatlıkla genişleyebilir. galatasaray fan token, bir vizyonun ürünü olabilir. Köklü, güçlü, değerli bir camianın geleceğe ve yeniliğe açık tutumunun bir eseri olduğunu söyleyebiliriz.
[br] (bkz:coinmarketcap) ve (bkz:coingecko) gibi büyük kripto para sıralama sitelerinde rahatlıkla görebilrsiniz. Eğer galatasaray taraftarıysanız gal token alarak galatasaray üzerinde çeşitli kararlar üzerinde etkili olabilirsiniz. Örneğin; bir sonraki maça hangi marş ile takımın sahaya çıkacağına dair ankete katılabilirsiniz. Bunun gibi çeşitli kararlar ilginizi çekiyorsa galatasaray fan tokeni araştırabilirsiniz.

Diğer yandan, Bunun bir benzeri ise trabzonspor tarafından yapılacaktır. (bkz:tra token)
tra token, Trabzonspor anonim şirketinin Socios Services Limited şirketi ile anlaşarak piyasaya çıkaracağını duyurduğu tokendir. Tra token, bir taraftar tokenidir. Çeşitli amaçlarla taraftar arasında kullanılabilir. Şimdilik ne amaçla kullanılacağına dair net bilgiler bulunmamaktadır. Ancak bir scam projesi değildir. Bir miktar kripto para çıkararak vurgun yapıp kaçan ufak tefek işlerle karıştırılmamalıdır. Bizzat trabzonspor a.ş tarafından onaylanmıştır.(bkz:kamuyu aydınlatma platformu) (kap)üzerinde detayları yer alan bir bildiri bulunmaktadır. Chiliz borsası başta olmak üzere birçok borsa tarafından listelenmesi planlanmaktadır.

(bkz:blokzincir ekonomisi) önceden belirttiğimiz gibi hızla gelişmeye devam etmektedir. Birkaç sene içerisinde oldukça geniş kitlelere yayılabileceğini rahatlıkla görebiliriz. Çünkü, ülkemizde geniş kitlelere yayılan spor kulüpleri de ekonomiye dahil olmaya başlamıştır. Trabzonspor'un token girişiminden önce, galatasaray'ın token girişimleri olduğunu da belirtmeliyiz.(bkz:galatasaray fan token)

Bunu baz olarak şunu söyleyebiliriz: tra token,ilk değil ve son olmayacak! [br] Sonuç olarak, trabzonspor token arzı gerçekleştirecektir. Bu arza dair bazı bilgiler kısaca şöyle özetlenebilir.

tra token, $TRA olarak kısaltılmıştır.Adet fiyatı 8 Türk lirasıolarak belirlenmiştir. 10 milyon tane tra token arz edileceğibilgisi piyasaya verilmiştir. ÖZellikle pandemi sürecinde çok hızlı biçimde Dijitalleşen dünyaya oldukça anlamlı bir giriş olabileceğini görebiliriz. Trabzonspor ve tra tokeni merakla izleyeceğiz.

Tra token, piyasada işlem görmeye başladığı gün burada güncel bilgileri bulabileceksiniz.
[br][br][br][br][br]
İktisat yiyecek, zaman veya para gibi sarf malzemelerinin tüketiminde iktisat, koruyucu, tutumlu, ihtiyatlı veya ekonomik olma ve atık, gösterişsizlik veya savurganlıktan kaçınma kalitesidir. [br] iktisat etmek, tutumlu davranmak anlamına gelmektedir. Aynı zamanda iktisatın eş anlamlısı olan kelime ekonomidir. iktisat bölümü ile ekonomi bölümü arasında herhangi bir fark yoktur. Ülkemizde bazı üniversiteler "iktisat" adı altında öğrenci kabul ederken, bazıları ise "ekonomi" adı ile öğrenci alır.
[br] Sonsuz olan insan ihtiyaçlarının kıt olan kaynaklarla giderilme çabasına ekonomi diyebiliriz. Elbette, bu tanım giriş seviyesi için uygun olabilir. İktisadın tek tanımı bu değildir.
Deü'nün (dokuz eylül üniversitesi) uzaktan eğitim ve araştırma merkezidir. Fiziki olarak deü iibf içerisinde bulunur.

Çevrimiçi olarak bütün dünyaya hizmet verebilir. deuzem.deu.edu.tr bağlantısı üzerinden ulaşılabilir.

misyonu ise “Mevcut eğitim faaliyetini yer, zaman ve diğer fiziksel kısıtları ortadan kaldırarak, mümkün olan en geniş kitlenin kullanımına hazırlamaktır.” diye belirtilmiştir. koronavirüs salgını ile birlikte ne kadar önemli olduğu herkes tarafından görülmüştür. uzaktan eğitim devrimi başlamışır. Artık insanlar evden çalışacak ve evden öğrenimini devam ettirebilecektir. Salgın geçmesi halinde bile bu düzeni devam ettirecek birey sayısı çoğalacaktır.
[br] Konunun dağıldığın farkında olarak sözümü sonlandırmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Deuzem ile ilgili güncel bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
Gazete almayan biri olsanız bile takip etmeniz gereken resmi sözlerden oluşan gazetedir. alınan kararlar resmi gazete üzerinde duyurulur. Bir gece vakti, gümrük vergilerinden haberdar olmak isterseniz kesinlikle takip etmelisiniz. Devletin resmi yayın organıdır.

https://www.resmigazete.gov.tr/https://www.resmigazete.gov.tr
Dalgalı Kur Rejimi ((bkz:floating exchange rate regime) )Kurun büyük ölçüde piyasadaki arz ve talep koşullarına göre belirlendiği sistemi ifade eder. Döviz kurlarındaki aşırı oynaklığı ve/veya piyasa temellerinden kopuk hareketleri önlemek amacıyla merkez bankaları döviz alımı/satımı yoluyla piyasaya seyrek olarak ve sınırlı miktarlarda müdahale etmektedir. [br] Yukarıdaki tanım Tcmb'nin Terimler Sözlüğü içerisinden alınmıştır. Gördüğünüz üzere piyasaya hiçbir müdahale yapılmaz denilmemiştir. TCmb zaman zaman piyasaya sınırlı müdahalelerde bulunabilir.
Enflasyon nedir? Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli bir artış göstermesidir. genel anlamda birçok malın fiyatı sürekli biçimde artıyorsa enflasyon vardır diyebiliriz. Birkaç malın fiyatının düşmesi enflasyonun düştüğünü göstermez.
[br] Enflasyon hakkında genellikle düşülen bir yanılgı vardır. Enflasyonun düşmesi fiyatların düşmesi anlamına gelmez! Enflasyonun düşmesi fiyatların artış hızının düşmesi anlamına gelmektedir. Bu noktaya dikkat etmemiz gerekir.
Verimli çalışma tekniklerinden biri olan pomodoro tekniğini uygularken kullanılan sayaçtır.
Pomodoro saati ile belirlediğiniz süre boyunca verimli çalışabilirsiniz. Dikkatinizi neler dağıtıyor? Telefon, internet, netflix, filmler, hayatın hızı... Dikkatinizi dağıttığını düşündüğünüz konuları bulmak için düşünün. Onlardan tamamen uzaklaşamıyorsanız ufak süreler koyarak işlerinizi halledin. Çok biliyorsan kendin yap diyerek hemen düşman bellemeyin beni. Emir verdiğimi düşünmeyin. Sizinle aynı koşullarda yaşıyorum. Kendi adıma konuşuyorum. Bunu da uygulamaya çalışıyorum. Zamanınızı boşa geçirmemeyi düşünmek, atılacak en iyi adımdır. Pomodoro saati ile çalışabilirsiniz.

(bkz:pomodoro tekniği)
Bir anda ortaya çıkıp hayatı altüst edebilen lanet virüstür.
Tüm dünyada şaşkınlıkla karşılanan koronavirüs salgını milyonlarca insanın hayatını etkiledi. Milyonlarca insanın geleceğe yönelik planları suya düştü. Tatil planları, huzurlu geziler, kariyer sevdası gitti ve yerine can korkusu geldi.
(bkz:Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi) kendini hatırlattı. Fiziksel ihtiyaçların ve güvenliğin ne kadar önemli olduğunu tekrar tekrar hatırladık... Piramidin dibine döndük ve eve tutunduk. Koronavirüs, evlerden ırak olsun.

Kolonya eşliğinde yazılmıştır!
Virüs salgınları gibi beklenmeyen durumlarda başvurulacak bir yöntemdir. 23 Mart 2020 tarihi itibarıyla daha fazla insana ulaşacaktır. Yök başkanı, "uzaktan eğitim" dedi. Üniversitelileri bilgisayar başına alalım... uzaktan eğitim
İktisat bölümü müfredatında bulunan bir derstir. DEÜ iktisat bölümü, Türk Vergi Sistemi dersini 4. sınıfta görmektedir. Vergiye dair bütün konuları bilmeniz gerekmektedir. Burayı devam ettireceğim.
Çalışma alışkanlığı kazanabilmek yolunda debelenen insanların bir gün hedeflerine ulaşacağına inancım tamdır.
Alışkanlık kazanmak sanılanın aksine kolaydır. Güzel bir yıla başladık. Neden amaçlarına doğru ilerlemiyorsun?
Alışkanlığı kazandıktan sonrası kolaydır. Kazanana kadar çile çekersin. Belki de bir gün yine bırakırsın. Ancak, ulaşmak istediğin bir nokta varsa daima çalışacaksın. Daima da olacak! Aslında ulaşana kadar çalışacağız. Ulaştıktan sonra mola verip yeni hedeflere koyulacağız. Verimli çalışmak teknikleri bulabiliyorsak veya geliştirebiliyorsak ne mutlu bize!
Bunu bir kere edindikten sonrası kolaydır. Bir kere keşfettikten sonrası akar gider. Bir sır mı buldum? Hayır, öyle bir durum yok. Yeni bir şey mi keşfettim? Hayır, o da olmadı.
Ama hiçbir zaman olmayacak da diyemem. 1 ocak 2020 günü ile birlikte ilerliyorum. Uykusuz, keyifli ve hedefli ilerliyorum. Bir teknik bulursam bunu sizlerle paylaşacağım.
Blokzincir (blockchain) üzerinde oluşan ekonomiyi tanımlayan kavramdır. blokzincir ekonomisi, hızla büyüyüp gelişmektedir. Kripto para kullanımı ile alışverişler hızla artmaktadır. Kendi kripto paralarını oluşturan şirketler ödemelerini daha hızlı ve daha güvenli biçimde almaktadır.

Blokzincir ekonomisi, şeffaflığa ve hıza dayanmaktadır.
Çok yakında bu tanımı daha sık duyacağımıza inanıyoruz. Bu açıklamalar bilimsel değildir. Kişisel görüş içerir.