dalgalı kur rejimi – İktisat Online (Ekonomi Online)
Dalgalı Kur Rejimi ((bkz:floating exchange rate regime) )Kurun büyük ölçüde piyasadaki arz ve talep koşullarına göre belirlendiği sistemi ifade eder. Döviz kurlarındaki aşırı oynaklığı ve/veya piyasa temellerinden kopuk hareketleri önlemek amacıyla merkez bankaları döviz alımı/satımı yoluyla piyasaya seyrek olarak ve sınırlı miktarlarda müdahale etmektedir. [br] Yukarıdaki tanım Tcmb'nin Terimler Sözlüğü içerisinden alınmıştır. Gördüğünüz üzere piyasaya hiçbir müdahale yapılmaz denilmemiştir. TCmb zaman zaman piyasaya sınırlı müdahalelerde bulunabilir.