dönen varlıklar – İktisat Online (Ekonomi Online)
ingilizcesi current assets olarak kullanılmaktadır. Varlıkların altında bulunmaktadır.

Varlıkların(*)ve (*) olarak (*)nun altında yer aldığını biliyoruz. Bilançonun ise varlıklar ve (*)dan oluştuğunu biliyoruz. Bu en temel muhasebe konusu.

Biz bu başlık altında dönen varlıkları inceleyeceğiz.

Dönen varlıklar: Nakit ve nakit benzeri varlıklar ile ilgili hesap dönemi içerisinde (veya bir yıl içerisinde) nakde çevrilmesi beklenen varlıklardır.

Dönen varlıklara örnek olarak; (*), (*), (*), (*), (*) ve (bkz:kısa vadeli alacaklar) gösterilebilirler.