iktisadi model – İktisat Online (Ekonomi Online)
iktisadi modelin amacı, karmaşık olayların anlaşılır bir modele indirgenmesidir. Böylelikle rahatlıkla anlar ve üzerine tartışmalar yaparız. Unutmayalım, teoriler modellr yoluyla sınanır.

Modelimizde değişkenlerden de yararlanırız.
Bağımlı değişken ( açıklanan) ve bağımsız değişken ( açıklayıcı) kavramlarından sık sık bahsederiz. Kısaca bağımlı ve bağımsız değişkenlere görelim.
Örneğin; enflasyonu bağımlı değişken olarak ele alalım. Enflasyonu açıklayan sebepler ise bağımsız yani açıklayıcı değişkenlerdir.

İktisadi model denilince grafiksel model, fonksiyonel model ve matematiksel modeli bilmemiz gerekir. Bir kere kağıt üzerinde görünce daima hatırlayacağınız bir bilgi olarak hafızanıza kaydedebilirsiniz.

İktisadi modelin kavramları da mevcuttur.
Akım değişkenler (gelir vb.)
stok değişkenler (servet, birikim vb.)
oran değişkenler (kişi başına düşen milli gelir vb.)
içsel ve dışsal değişkenler gibi kavramlar bulunmaktadır.

Bunların dışında iktisatta sıkça göreceğiniz ex-ante (planlanan) ve ex-post (gerçekleşen, dönem sonu) kavramalarını bilmeliyiz. Eşitlik, özdeşlik, denge kavramlarını da gözden geçirmeniz halinde iktisadi model nedir sorusunu bir daha sormazsınız ve hatta öğretici olursunuz. İktisadi model hakkında temel bilgileri iktisat sözlüğü üzerinde bulmuş olduğunuzu umuyoruz.