marjinal fayda – İktisat Online (Ekonomi Online)
Marjinal Fayda: (Marginal Utility)

Bir mal ya da hizmetin son biriminin tüketiminden ​elde edilen tatmini ölçer. Yani ilave tüketilen her birim malın ya da hizmetin toplam faydaya katkısıdır. Özetle, son tüketilen birimin faydasıdır.

MU= Toplam Fayda Değişimi / Tüketilen Miktar Değişimi

Marjinal fayda doğrusu negatif eğimlidir. Yani tüketilen miktar arttıkça tüketicinin ihtiyacı azalmaktadır. Sonuç olarak marjinal fayda azalmaktadır. Bir süre sonra negatif değer alır. Bu yasa "Azalan marjinal fayda yasası" olarak bilinir. Marjinal fayda sıfır olduğunda toplam fayda maksimum seviyededir.