yoksulluk sınırı – İktisat Online (Ekonomi Online)
Ülkemizdeki yoksulluk sınırı 4 kişilik bir aileyi baz alır. İnsanların, insan onuruna yakışan asgari düzeyde geçinebilmesi için gereken asgari harcamayı belirlemeyi amaçlar. 2019 yılında dört kişilik bir ailenin yoksul sayılabilmesi için 6.725 lira kazanıyor olması gerekmektedir. Bir de açlık sınırı vardır. (bkz:açlık sınırı)

Türk-İş Araştırması: 2019 Eylül

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen “yoksulluk sınırı” ise 6 bin 724 lira 81 kuruş oldu.

Araştırmaya göre, eylülde 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden “açlık sınırı” 2 bin 64 lira 52 kuruş olarak belirlendi.