4p – İktisat Online (Ekonomi Online)
4P, pazarlama karması anlamına gelmektedir. bir firmanın pazarlama planını oluşturmak için kullandığı temel bir çerçevedir. Dört P, ürün (product), fiyat (price), yer (place) ve promosyon (promotion) kelimelerinin ilk harflerinden oluşmaktadır.

1. Ürün (Product):

Ürün, firmanın pazara sunduğu mal veya hizmettir.

Ürün geliştirme aşamasında firmanın hedef kitlesinin ihtiyaçlarını ve isteklerini göz önünde bulundurması gerekir.

Ürün, fonksiyonel faydalarının yanı sıra duygusal faydalar da sunmalıdır.

2. Fiyat (Price):

Fiyat, ürünün satışı için belirlenen bedeldir.

Fiyatlandırma, maliyetler, rekabet ve hedef kitlenin fiyat algısı gibi birçok faktöre bağlı olarak yapılmalıdır.

Fiyat, ürünün değerini ve markanın konumlandırılmasını da yansıtmalıdır.

3. Yer (Place):

Yer, ürünün hedef kitleye ulaştırılması için kullanılan dağıtım kanalları ve satış noktalarıdır.

Dağıtım kanalları, doğrudan satış, perakende satış, toptan satış gibi farklı şekillerde olabilir.

Satış noktaları, ürünün hedef kitlenin kolayca ulaşabileceği ve satın alabileceği yerlerde olmalıdır.

4. Promosyon (Promotion):

Promosyon, ürünün hedef kitleye tanıtılması ve satışlarının artırılması için yapılan faaliyetlerdir.

Reklam, halkla ilişkiler, satış teşviki ve doğrudan pazarlama gibi farklı promosyon araçları kullanılabilir.

Promosyon faaliyetleri, ürünün özelliklerini ve faydalarını hedef kitleye etkili bir şekilde iletmelidir.

4P pazarlama karması unsurları birbiriyle bağlantılıdır ve bir bütün olarak ele alınmalıdır. Başarılı bir pazarlama planı oluşturmak için firmanın bu unsurları hedef kitlesine ve pazarlama objectivesine uygun şekilde optimize etmesi gerekir.

4P pazarlama karması dışında, günümüzde pazarlamacılar tarafından (bkz:7P) ve (bkz:4C) gibi farklı pazarlama karmasımodelleri de kullanılmaktadır.