7p – İktisat Online (Ekonomi Online)
(bkz:4P) pazarlama karmasından (ürün, fiyat, yer, promosyon) daha geniş bir çerçeve sunan 7P pazarlama karmasında, 4P'ye 3 ek unsur daha eklenmiştir:

İlave Unsurlar:

İnsanlar (People): Şirketin ürün veya hizmetini sunan, müşteriyle doğrudan ilişkide olan personeli, satış temsilcileri, servis elemanları, destek ekipleri gibi çalışanları ifade eder. Bu kişilerin sahip olduğu bilgi, beceri, tutum ve davranışlar müşteri deneyimini ve markanın algısını doğrudan etkiler.

Fiziksel Kanıtlar (Physical Evidence): Şirketin sunduğu hizmetlerin veya ürünlerin somut ve maddi temsillerini içerir. Mağazaların dekorasyonu, ambalaj tasarımı, web sitesi arayüzü, servis ortamı gibi unsurlar fiziksel kanıt olarak örneklendirilebilir. Fiziksel kanıtlar, markanın imajı ve hizmet kalitesiyle ilgili tüketicinin algısını şekillendirir.

Süreçler (Process): Ürün veya hizmetin sunulması, siparişin işlenmesi, müşteri hizmetleri gibi faaliyetlerin gerçekleştirildiği aşamaları içerir. Bu süreçlerin etkin ve verimli olması, müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırır.

7P pazarlama karması, özellikle hizmet sektörlerinde 4P karmasından daha yararlı bir çerçeve olarak kabul edilir. Hizmetlerde ürün somut olmadığı için fiziki kanıtlar önem kazanır. Personelin becerileri ve tutumları da direkt olarak müşteri deneyimini etkiler. Süreçlerin ise hızlı ve sorunsuz işlemesi müşteri memnuniyeti için kritiktir.

Unutmayın:

7P unsurları da birbirleriyle bağlantılıdır ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalıdır.
Pazar dinamikleri, hedef kitle ihtiyaçları ve rekabet koşullarına göre 4P veya 7P karması tercih edilebilir.

Bazı durumlarda farklı P'lerin sayısı arttırılarak daha kapsamlı pazarlama karması modelleri de geliştirilebilir.

Eğer 7P pazarlama karmasını uygulamak istiyorsanız, her bir unsura özen göstermeli ve hedef kitlenize göre optimize etmelisiniz. Bu sayede daha etkili bir pazarlama stratejisi oluşturabilirsiniz.