akademik enflasyon – İktisat Online (Ekonomi Online)
Akademik enflasyon, lisans derecesine sahip mezunların, arzu ettikleri pozisyonlarda ve beklenti içine girdikleri göreceli yüksek ücret seviyelerinde istihdam edilememesi durumudur. Bu kavram, Türk yükseköğrenim sistemi ve genç işsizlik üzerindeki etkileriyle ilgili birçok çalışmada ele alınmıştır. (bkz:Akademik enflasyon), iş piyasasının reel anlamda büyümüyorken, yani akademisyenler ve mezunlar için yeni ve daha iyi iş imkânları yaratılmıyorken, yeni açılan üniversitelerin, diplomaların reel değerinin düşmesi gibi olumsuz etkilere yol açtığı ifade edilmektedir

. Türkiye'de bu duruma neden olan faktörler arasında (bkz:HİBÜP) (Her İle Bir Üniversite Politikası) ve bilim-teknoloji alanında politika yapıcıların etkisi olduğu belirtilmektedir

. Akademik enflasyon, (bkz:diplomalı işsizlik) veya genç işsizlikle bağlantılı olarak ele alınmaktadır

. Bu kavram, akademik piyasaların genişlemesi, akademik personel sayısındaki artış ve bu durumun iş piyasasına etkileri üzerine yapılan çalışmalarla incelenmektedir.

(bkz:enflasyon)