btu – İktisat Online (Ekonomi Online)
BTU'nun birçok kısaltması vardır, ancak en yaygın olanları şunlardır:

British Thermal Unit: Isı enerjisinin bir birimi.
BTU International: Birleşik Krallık merkezli bir test, inceleme ve belgelendirme kuruluşu.
Brigham Young Üniversitesi: Provo, Utah'ta bulunan özel bir araştırma üniversitesi.
Business Technology University: Berlin, Almanya'da bulunan özel bir işletme okulu.
Bangkok Teknoloji Üniversitesi: Bangkok, Tayland'da bulunan özel bir üniversite.

Ancak bizi yakından ilgilendiren bir kısaltma ise (bkz:bursa teknik üniversitesi) olmaktadır. BTU, Bursa Teknik Üniversitesi'nin kısaltmasıdır.