btu işletme – İktisat Online (Ekonomi Online)
BTÜ (bkz:İşletme) Bölümü lisans programı, dört yıllık bir programdır. Programın amacı, öğrencilere (bkz:işletme yönetimi), (bkz:finans), (bkz:muhasebe), (bkz:pazarlama),(bkz:insan kaynakları) gibi alanlarda temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Programdan mezun olan öğrenciler, kamu ve özel sektörde çeşitli pozisyonlarda çalışabilirler.

(bkz:Yüksek Lisans) Programı:

BTÜ İşletme Bölümü yüksek lisansprogramı, iki yıllık bir programdır. Programın amacı, işletme alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilere ileri düzey bilgi ve beceriler kazandırmaktır. Programdan mezun olan öğrenciler, akademik kariyer yapabilir veya iş dünyasında daha üst düzey pozisyonlara yükselebilirler.

Bölümün Özellikleri:

Güçlü akademik kadro
Güncel müfredat
Yurt dışı bağlantıları
Çeşitli staj imkanları
Aktif öğrenci topluluğu

Bölümün Başarıları:

Ulusal ve uluslararası alanda tanınma
Yüksek lisans programı, Türkiye'deki en iyi işletme yüksek lisans programlarından biri olarak kabul edilmektedir.
Mezunlar, kamu ve özel sektörde önemli pozisyonlarda görev almaktadırlar.