stok devir hızı – İktisat Online (Ekonomi Online)
stok devir hızı, stok kalemlerinin ne kadar bir süre içerisinde tükendiğini ölçmeye yarayan orandır.

stokların yılda kaç kez yenilendiğini gösterir.

stok devir hızı şöyle hesaplanır:

Satışların maliyeti / Ortalama Stok

stok devir hızının yüksek olması;
işletmenin sürekli satış yapıp, stoklarını yenilediğini gösterir.
Dolayısıyla olumlu yorumlanır.


stok devir hızının yavaş olmasının nedenleri nelerdir?

stoklara aşırı yatırım yapılması
yıl sonu stoğunu yüksek gösterme isteği
mal alış veya üretimin satış planlamasına uygun olmaması
stoklara aşırı yatırım yapılması
yüksek tutarda emniyet stoğu ile çalışma isteği

örnek olarak verilebilir. bunlar önemlidir.

Stok devir hızının yüksek olmasının nedenleri ise şunlar olabilir:

stok kalitesinin yüksek olması
iyi bir stok kontrol yönetiminin olması
yıl sonu stoğunun düşük bedellenmesi
stokların yetersiz olması veya yenilenememesi
sipariş üzerine satış yapılması

olabilir.

Stok değişim süresi

Stokların ortalama ne kadar sürede değiştiğini gösteren süredir.
Düşük olması olumlu algılanır. Çünkü, stoğa bağlanan işletme sermayesi o kadar düşük olacaktır.

Stok değişim hızı hesaplama:


360 / stok devir hızı


Stok elde kalma süresi ne kadar düşükse o kadar olumludur. Diğer bir deyişle, stok devir hızı ne kadar yüksekse o kadar olumludur. Stok devir hızının yüksek olması olumludur.